Basis optellen in Excel

Bovenin Excel staan verschillende tabbladen. één daarvan is Formules. Door hier op te klikken, krijgt u een overzicht te zien met verschillende functiemogelijkheden. Onder het kopje Functiebibliotheek, staan verschillende categorien. In dit artikel gaan we de functie SOM behandelen, om getallen op te tellen. Deze valt onder het kopje AutoSom.


Door op de tekst te klikken, krijgt u de functies uit deze lijst te zien.

 

We beginnen met het invullen van willekeurige getallen. In dit voorbeeld zetten we deze getallen onder elkaar in cel B1 en B2.

Vervolgens willen wij een locatie hebben waar de gegevens komen te staan na het uirekenen. In dit geval is dit cel B4.

 

Nu moet u het gebied selecteren wat u uit wilt optellen. Op het punt waar u de uitkomst wilt hebben, begint u met selecteren. U kunt in Excel meerdere cellen selecteren door de muis in te drukken, te bewegen tot de cel wat moet worden opgeteld. In dit geval willen wij dus de uitkomst hebben in cel B4. Wij selecteren dus van cel B4 tot B1.

Door vervolgens op het icoon van AutoSom te klikken, wordt het totaal van cel B1 en B2 opgeteld.

Uitleg van de functie.

Zodra u nu de cel selecteert waar de uitkomst staat, ziet u in de functiebalk de formule staan. U ziet dat de formule met een = teken begint. Hiermee wordt altijd aangegeven dat er een functie begint.

Daarna ziet u SOM staan. Dit is de naam van de functie. Achter een functie naam staan altijd een haakje openen en een haakje sluiten teken. Binnen deze haakjes wordt er berekent. In het geval van ons voorbeeld geven wij aan dat cel B1 tot B3 opgeteld word.

 

Misshcien had u in plaats van een dubbele punt, een plus teken verwacht. Beide opties zijn mogelijk. Later gaan wij in op het plus teken en wanneer u deze het beste kunt gebruiken.

 

Heeft u de smaak al te pakken? Volg dan een volledige cursus!

Professionele Cursus Excel

Wil je snel en goedkoop een professionele cursus Excel volgen? Bekijk de Excel cursussen

 

<< Cursus voorproef || Optellen met de functiebalk >>